ANBI profiel

Stichting SWZ

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting SWZ
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
SWZ zorg
Statutaire zetel
Son en Breugel
KvK nummer
41093769
RSIN
804610216
Activiteiten
gehandicaptenzorg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen alle voorkomende vormen van ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling aan, aan mensen met beperkingen, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles m de ruimste zin van het woord 2. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliƫnten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Dit overzicht is niet volledig i.v.m. de beperkte ruimte. Een volledig overzicht van de doelstellingen van SWZ is opgenomen in de statuten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wij ondersteunen mensen met beperkingen. In het bijzonder mensen met een (ernstig) meervoudige beperking, lichamelijke beperkingen en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Wij ondersteunen de client bij zijn/haart streven om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de maatschappij. Dit streven, in samenhang met de mogelijkheden van de client en zijn netwerk, is leidend. Wij doen dit op basis van gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. Wij bieden ontplooiingskansen aan mensen met beperkingen. We werken van mens tot mens, met hart en hoofd: merkbare mensgerichte zorg. Wij voegen waarde toe aan het leven van mensen met een beperking. Dat is ons ankerpunt.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://www.swzzorg.nl/over-swz-zorg

Contact informatie

Bezoekadres
Nieuwstraat 70
5691 AG Son en Breugel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.swzzorg.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://www.swzzorg.nl/over-swz-zorg

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Vanaf €20.000.000