ANBI profiel

Stichting symbiose

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting symbiose
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting symbiose
Zoeknaam
Stichting symbiose
Statutaire zetel
Swifterbant
KvK nummer
84491272
RSIN
-
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het (doen) ondersteunen van (inter) nationale projecten ten behoeve van dierenwelzijn, met name huisdieren, zonder zich te beperken, zowel in Nederland als daarbuiten.
Wijze waarop doel behaald wordt
A- het (doen) opzetten van een adoptie programma van dieren uit het buitenland in Nederland. B- het (doen) toesturen van benodigdheden naar (inter) nationale dierenasiels. C- het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare media. D- samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen. E- het (doen) bieden van advies en/of begeleiding. F- het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daar toe bevordelijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Dierenwelzijn
Subcategorie III
Dierenwelzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A. Booij
Voorzitter
Geen
L. Snel-Mahrous
Penningmeester
Geen
M. Vos
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Banier 16
8255 GL Swifterbant
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0612446013
WWW adres
https://baladimabsut.com/?fbclid=IwAR0bbiYhY5TG6HFpmUndre5UvZs_a4cFTcmv_EMAItZTXPrUwelcyPUkSt4_aem_AQjFxuL7Wyr6OzPotCHMT-AQ3l0t3mdqL8P83LeqVLrLkgrSw6gSmTXATBd-BPiAnwE

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000