ANBI profiel

Stichting Synthese

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Synthese
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Synthese Lokatie Venray
Zoeknaam
Synthese
Statutaire zetel
Venray
KvK nummer
41063337
RSIN
007340758
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft als doel het (doen) bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling in het algemeen, het welbevinden van de bevolking en de leefbaarheid van de samenleving in dorpen, buurten en wijken van burgers van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de omliggende regio, alsmede het (doen) bevorderen van gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jeugdigen, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van een instelling die activiteiten ontplooit binnen de werkterreinen sociaal werk in zijn algemeenheid en in het bijzonder maatschappelijk werk, samenlevingsopbouw, buurt- en jongerenwerk, sociale activering, zorgpreventie en programma’s gericht op gezond opgroeien en opvoeden en beweegonderwijs. De stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel het behalen van winst. Het vermogen van de stichting mag alleen aangewend worden om de doelen te realiseren.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://synthese.nl/anbi-status/

Contact informatie

Bezoekadres
Leunseweg 51
5802CG Venray
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0478517300
WWW adres
https://synthese.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://synthese.nl/anbi-status/

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000