ANBI profiel

Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting TOO
Statutaire zetel
Leiden
KvK nummer
77463196
RSIN
861014662
Activiteiten
1. Bouwen aan een netwerk van gelijkgestemden om doelen te kunnen bereiken, via social media en fysieke en online afspraken. 2. Nacht van de leraar 5 oktober 2020 en 6 oktober 2021; Workshops aan schoolleiders en leraren. 3. Communicatie activiteiten:
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: - het motiveren van de politiek, het onderwijs en de samenleving tot omvorming van het leerstofjaarklassensysteem in het Nederlandse onderwijs in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem alsmede het wettelijk (laten) vastleggen van voornoemde; - het realiseren van een wettelijk verbod op \'zittenblijven\' van leerlingen in het onderwijs en op het naar een niet-passend onderwijsniveau leiden van een leerling, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst
Wijze waarop doel behaald wordt
1. Bedrijfsvoering in stichting met ANBI-status; 2. - Bekendheid verwerven voor TOO door middel van: a.Website; b.Het inzetten van (social) media; c.Het organiseren van een startconferentie. - Draagvlak creëren door de (direct) betrokkenen te benaderen en (zeer) goed te informeren; 3. Financiering (subsidies of fondsen) zoeken van bijv. Ministerie van OCW, bedrijven, Europees Parlement en VSNU; 4. Benaderen van drie ontwikkelscholen per provincie die hun onderwijsorganisatie met ingang van augustus 2021 conceptueel willen ombouwen naar ontwikkelingsgericht onderwijs; Beginnen met scholen die hiermee al een eind op weg zijn. De ombouw zal minstens zeven jaar in beslag nemen. Hiervoor is extra financiering nodig en wellicht ook een experimentele status. De 36 ontwikkelscholen dienen als leidraad voor een verantwoorde landelijke stelselherziening. Tijdens de ombouwperiode kan een wet op ontwikkelingsgericht onderwijs worden voorbereid uiteindelijk leidend tot inclusief onderwijs. 5. Grondige omvorming van het onderwijsstelsel. Fundamentele aanpassingen in het perspectief van ontwikkelingsgericht onderwijs blijken nodig op het niveau van ons nationaal beleid, maar ook op het niveau van de school en de diverse groepen. Dit moet leiden tot een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Kerkewei 30
4841 XS Prinsenbeek
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.taskforceoo.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-