ANBI profiel

Stichting TBI Fundatie

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting TBI Fundatie
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Ammerzoden
KvK nummer
30234505
RSIN
818856531
Activiteiten
Ondersteunen en bevorderen van activiteiten op cultureel, wetenschappelijk, educatief en sociaal gebied
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het subsidiebeleid is gericht op het verstrekken van bijdragen in de kosten van restauratie van (oude) rijksmonumenten met een publieke bestemming. Aanvragen van particuliere eigenaren worden – gelet op de eis van publieke bestemming – niet gehonoreerd.
Wijze waarop doel behaald wordt
Bij de toekenning van de subsidies worden nauwelijks kosten gemaakt, omdat de stichting zich bij cascorestauraties beperkt tot (oude) rijksmonumenten, over welke de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort (RCE) zich al een oordeel heeft gevormd. Het bestuur van TBI Fundatie laat zich bij zijn besluitvorming over de vraag of een project kwalificeert, in deze gevallen dus leiden door het oordeel van de RCE.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
dhr. Ir. G.J. Woudenberg
Voorzitter
Geen
mw. A. Mosman-Sluiter
Bestuurslid
Geen
dhr. J.E. de Vries
Bestuurslid
Geen
dhr. Ir. D.A. Sperling
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Mr. La Grostraat 27
5324 AJ Ammerzoden
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-