ANBI profiel

Stichting Tegen Sexueel Geweld

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Tegen Sexueel Geweld
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Haarlem
KvK nummer
82275718
RSIN
862406511
Activiteiten
Het financieel en anderszins steun verlenen aan slachtoffers van seksueel geweld met name (doch niet uitsluitend) binnen het gezin, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het financieel en anderszins steun verlenen aan slachtoffers van seksueel geweld met name (doch niet uitsluitend) binnen het gezin, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting zal, om dit doel te bereiken, projecten ondersteunen en financieren (in samenwerking met) andere organisaties met dezelfde doelstelling. Het gaat daarbij om projecten in het kader van directe hulpverlening op zowel materiƫle als immateriƫle wijze aan slachtoffers van seksueel geweld. De stichting zal daarvoor contact leggen met organisaties met dezelfde doelstelling en vermogen beschikbaar stellen aan die organisaties teneinde de gezamenlijke doelstelling te bereiken.
Subcategorie I
Slachtofferhulp
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A. Stuijt
Voorzitter
Geen
L.F.E. Middelkoop-Verdooren
Penningmeester
Geen
S.E. Nijssen-Boland
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Van Eedenstraat 20
2012 EM Haarlem
Postadres
104
2000 AC Haarlem
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000