ANBI profiel

Stichting ter behoud van Klein Paradijs

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting ter behoud van Klein Paradijs
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Eindhoven
KvK nummer
57197679
RSIN
852478392
Activiteiten
Beheer van onroerend goed
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- het gebruiksklaar maken, de renovatie, restauratie, het behoud en beheer van het culturele erfgoed tevens zijnde van cultuurhistorische waarde en deels gemeentelijke monument aan de Grote Berg en Paradijslaan te Eindhoven (zijnde een gedeelte van het perceel) kadastraal bekend gemeente Eindhoven sectie D nummer 2588 met het oog op het behoud van het pand voor de stad Eindhoven alsook het inzetten van het pand voor culturele en/of maatschappelijke doeleinden; - de exploitatie van dit culturele erfgoed tevens zijnde van cultuurhistorische waarde en deels gemeentelijk monument onder meer ten behoeve van cultureel en/of maatschappelijke instellingen onder meer middels verhuur aan deze instellingen; - de stichting beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
- de stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door het inzamelen en besteden van gelden overeenkomstig haar doelstellingen;
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
van der Els, L.J.T.
Lid raad van toezicht
Geen
Dieleman, J.O
Lid raad van toezicht
Geen
Houben, M.J.
Lid raad van toezicht
Geen
Geurts, J.W.M.
Bestuurslid
Geen
Rijnbeek, K.
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Paradijslaan 2–8
5611 KN Eindhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
040 2073730
WWW adres
https://www.kazerne.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000