ANBI profiel

Stichting ter Bevordering van de Ontmoeting van Landbouw, Ambacht en Gezondheidszorg

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting ter Bevordering van de Ontmoeting van Landbouw, Ambacht en Gezondheidszorg
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Omslag
Zoeknaam
Stichting Omslag
Statutaire zetel
Haarlem
KvK nummer
41041761
RSIN
816149690
Activiteiten
netwerkvorming tussen zorgboerderijen organiseren van thema- en ontmoetingsdagen initiëren van wetenschappelijk onderzoek kennisuitwisseling en -verspreiding
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het ondersteunen van bestaande en nieuwe ontwikkelingen, zwel van natuurlijke personen als van rechtspersonen op het gebied van de ontmoeting tussen landbouw, ambacht en gezondheidszorg op de grondslag van de therapeutische beginselen van Rudolf Steiner en Ita Wegman, zowel nationaal als internationaal. Voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk of wenselijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting ter Bevordering van de Ontmoeting tussen Landbouw, Ambacht en Gezondheidszorg, naar buiten tredend onder de naam Stichting Omslag, heeft als doel om bestaande en nieuwe ontwikkelingen in het veld van Landbouw en Zorg te ondersteunen. Zij doet dit o.a. door het aanjagen van onderzoek, publicaties en het organiseren van ontmoetingen, het met raad en daad bijstaan ven individuen en initiatieven zowel uit eigen beweging als op verzoek van- en in samenwerking met anderen.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Ontwikkelingswerk

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Bregweid 23
1749 DJ Warmenhuizen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-ter-bevordering-van-de-ontmoeting-van-landbouw-ambacht-en-gezondheidszorg/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000