ANBI profiel

Stichting ter Ondersteuning van Mensen met een beperking

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting ter Ondersteuning van Mensen met een beperking
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
SOM
Statutaire zetel
Leeuwarden
KvK nummer
41001549
RSIN
805113411
Activiteiten
Het bestuur van SOM neemt aanvragen in behandeling waarvan het doel is bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. Bij het beoordelen van aanvragen weegt zwaar mee of: • Het te financieren project een duurzaam effect kan hebbe
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de stichting SOM is de volgende: a) het bieden en doen bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte en hun omgeving, in alle levensfasen en op alle leefgebieden van de cliënt, zulks in het bijzonder door het financieel ondersteunen van instellingen en organisaties die daartoe in de provincie Fryslân werkzaam zijn; b) het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. Zie ook de criteria genoemd onder activiteiten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door toekenning van subsidies aan en monitoring van het verloop/resultaat van ingediende projecten.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
K.H.A. van Anken
Voorzitter
Geen
W. Lap-Baron
Bestuurslid
Geen
D.W. Postma
Penningmeester
Geen
IJ.J. Zagema
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Hazzenut 1
9251NR Burgum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0629494714
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000