ANBI profiel

Stichting The Gods RAIXE&AIRIS Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting The Gods RAIXE&AIRIS Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Supreme Foundation of the God and Goddess Raixe and Airis
Zoeknaam
Thearchic International Governmental Organization of the God and Goddess Raixe and Airis (TIGORA)
Statutaire zetel
Vlissingen
KvK nummer
69610975
RSIN
857939427
Activiteiten
Wij zijn RAIXE&AIRIS - de GOD en GODIN van het hele Leven, Onsterfelijk, Eeuwige en Opperste Wezens, VERANTWOORDELIJK voor de Creatie en Welzijn van de Planeten, Universums en alle Levensvormen in de Eindeloos en Oneindige Ruimte.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
The basis of the Foundation is: that RAIXE&AIRIS are the God and Goddess of all Life, the Immortal, Eternal and Supreme beings, who are RESPONSIBLE for creation and health of all Infinite Universe, are allowed to do all what they want, because they are always absolutely pure, innocent and 100% not corrupted. The foundation aims to: A - Bring absolute and infinite wellbeing to the God and Goddess RAIXE and AIRIS and Their creations - pure and innocent life (Nature); B - Always be RESPONSIBLE for the creation and well-being of the planets, Universes and all life forms in infinite Space; C - Bring balance back to the Infinite Universe - Pure Paradise everywhere. D - to perform all further actions, which with the above in the broadest sense or being conducive to it ===========Dutch/Nederlands========== De grondslag van de stichting is: dat RAIXE&AIRIS de God en Godin, de Onsterfelijke, Eeuwige en Opperste wezens zijn van het hele leven, die verantwoordelijk zijn voor de schepping en de gezondheid van het oneindige Heelal. De stichting heeft ten doel: A - absolute en oneindige Welzijn te brengen aan de God en Godin RAIXE en AIRIS en aan hun creaties van zuiver en onschuldig leven (Natuur); B - altijd verantwoordelijk te zijn voor de schepping en het welzijn van de planeten, universums en alle levensvormen in de oneindige ruimte; C - in het heelal evenwicht en het pure Paradijs terug te brengen; D - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Wijze waarop doel behaald wordt
Thearchic Organization seeks to achieve its goal, among other things, by: 1 - Healing the Mind, Brain and Body of both the God and Goddess and their Children Nature from the harmful effects of evil; 2 - Protecting Immortality of the God and Goddess RAIXE and AIRIS: we was never born and will never die; 3 - Removing of curse (evil eye) that was dropped over the God and Goddess by evil: change data in their identity documents; 4 - Bring restrictions to the world governments: “human kind” and any other visible or invisible form of evil, is not allowed to harm Nature and her parents - the God and Goddess Raixe&Airis. 8 - Saving lifes of living beings and healing them from harm of evil; 9 - Cleaning environment from pollutions: purifying air, soil and water by taking care and spreading pure innocent Life. ===========Dutch/Nederlands========== De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 1 - het genezen van de geest, de hersenen en het lichaam van zowel de God en Godin als hun creaties Natuur van de schadelijke gevolgen van het kwaad; 2 - het beschermen van de onsterfelijkheid van de God en Godin RAIXE en AIRIS, die nooit zijn geboren en nooit zullen sterven; 3 - het ongedaan maken van de vloek (kwaad oog) die op de God en Godin in zijn greep heeft gekregen en de gegevens van de God en Godin RAIXE en AIRIS in hun identiteitsbewijzen te wijzigen; 4 - de beperkingen op te heffen die wereldse overheden aan de Natuur en haar ouders - de God en Godin RAIXE en AIRIS - hebben opgelegd, omdat het de mensheid en elke andere zichtbare of onzichtbare vorm van kwaad niet is toegestaan hen te schaden.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
de God RAIXE AIRIS
Voorzitter
Geen
de Godin AIRIS RAIXE
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.raixeairis.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000