ANBI profiel

Stichting the Red Herring

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting the Red Herring
Ook genoemd (handelsnaam)
De Rode Haring
Statutaire zetel
-
KvK nummer
64686108
RSIN
-
Activiteiten
De stichting beoogt het ontwikkelen van een culturele plek (buitentheater) en het stimuleren van het cultuuraanbod.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting beoogt het ontwikkelen van een culturele plek (buitentheater) en het stimuleren van het cultuuraanbod ten behoeve van de inwoners van de gemeente Almere en de provincie Flevoland en alle andere geïnteresseerden zowel binnen als buiten de regio, in het bijzonder middels: - het ondersteunen van de als algemeen nut beogende instelling gerangschikte Vis à Vis. - het ontwikkelen, stimuleren en uitvoeren van andere culturele programmering voor zover niet strijdig met de belangen van Vis à Vis.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door: - het ontwikkelen en beheren van de locatie, om dit in stand te houden ten behoeve van een breed cultuuraanbod zoals omschreven in het eerste lid; - het ter beschikking stellen van de locatie, de daartoe behorende registergoederen en de zich daarop bevindende opstallen aan Vis à Vis. - het verzorgen van culturele programmering en kunstzinnige ontwikkeling op de locatie. - de stichting heeft geen winstoogmerk.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Kunst

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Muiderzandplaats 1
1361 AK Almere
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
036 536 9933
WWW adres
https://www.visavis.nl/nl/red-herring

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000