ANBI profiel

Stichting The Tasik Children\'s Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting The Tasik Children\'s Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Tasik Children Foundation / TCF
Zoeknaam
Tasik Children Foundation
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
27261364
RSIN
812691994
Activiteiten
Onderwijs bevorderen in Tasikmalaya, Indonesië, door steun aan lokale scholen voor het opknappen of uitbreiden van hun infrastructuur. Individuele leerlingen krijgen financiële ondersteuning voor de betaling van schoolgelden, uniformen, boeken, etc.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstellingen zijn drievoudig: 1) De Tasik Children Foundation wil er mee voor zorgen dat kinderen in Tasikmalaya zo lang mogelijk school lopen. Omdat de kosten voor sommige ouders te hoog zijn, kiezen zij ervoor hun kind(eren) voortijdig van school te halen om mee te helpen op het land e.d. en zo voor bijkomende inkomsten te zorgen. TCF betaalt daarom (een deel van) de schoolgelden van geselecteerde kinderen. 2) Scholen die een opknapbeurt nodig hebben, krijgen materiaal (verf, kwasten, hout, dakpannen, etc) om herstellingswerken uit te voeren, liefst met hulp van leerkrachten en ouders. Bestuursleden en donateurs/vrienden van TCF steken daarbij ook regelmatig de handen uit de mouwen. 3) Om de kennis van het Engels te bevorderen, die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de regio, worden scholen die een eerste opknapbeurt krijgen, aangemoedigd om tijdens bezoekjes van (buitenlandse) bestuursleden, donateurs en vrienden van TCF, toneelstukjes op te voeren, voordrachten te geven en/of liedjes te zingen, allemaal in het Engels. Dergelijke inzet wordt beloond met IT-materiaal, boeken, sportfaciliteiten, etc.
Wijze waarop doel behaald wordt
Een lokale vertegenwoordiger van TCF, een medewerker van de Siliwangi Universiteit in Tasikmalaya, bezoekt op regelmatige basis scholen in de regio om hun noden en de situatie van de kinderen in kaart te brengen. Op basis daarvan worden fondsen ter beschikking gesteld voor de aankoop van materialen en het overhandigen van bijdragen voor het schoolgeld.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Ontwikkelingswerk

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R.D. Praaning Prawira Adiningrat
Voorzitter
Geen
D.P. van Dalen
Voorzitter
Geen
W.H.A.M. van den Muijsenbergh
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Lange Voorhout 100
2514EJ Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
070 3456 210
070 3456 908
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Azie
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000