ANBI profiel

Stichting The Tipping Point

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting The Tipping Point
Ook genoemd (handelsnaam)
The Tipping Point
Zoeknaam
The Tipping Point
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
34382337
RSIN
822050900
Activiteiten
The Tipping Point zorgt voor een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving. Door middel van projecten en campagnes.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het leveren van een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door communicatie en het organiseren van evenementen en bewustwordingsprojecten.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door communicatie en het organiseren van evenementen en bewustwordingsprojecten. De doelstelling wordt geconcretiseerd aan de hand van verschillende projecten die de stichting ontplooit. Deze projecten beslaan verschillende thema’s en hebben allen als groene draad het herstellen van de balans tussen mens en natuur.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Froukje Catharina Johanna Jansen
Secretaris
Geen
Roland Jeroen de Jonge
Penningmeester
Geen
Lonneke Geerdien Elize Craemers
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Johan van Hasseltkade 249 a
1032 LP Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.thetippingpoint.nu

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000