ANBI profiel

Stichting Theater Zuidplein

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Theater Zuidplein
Ook genoemd (handelsnaam)
Theater Zuidplein
Zoeknaam
Theater Zuidplein
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
24379863
RSIN
814982839
Activiteiten
De stichting stelt zich ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Theater Zuidplein
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Theater Zuidplein, welk gebouw door de stichting wordt (onder) gehuurd van de gemeente Rotterdam.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het produceren, programmeren en presenteren van podiumkunsten, zowel binnen als buiten Theater Zuidplein en zowel in het binnen- als in het buitenland, alsmede het exploiteren van de zalen en accomodaties van Theater Zuidplein; b. samenwerking met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids)instellingen en derden; c. en alle toegestane middelen die voor de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Gooilandsingel 95
3083DP Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0102030207
WWW adres
https://theaterzuidplein.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000