ANBI profiel

Stichting Thuis in West

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Thuis in West
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Thuis in West
Statutaire zetel
Gemeente Rotterdam
KvK nummer
52758230
RSIN
850584796
Activiteiten
Activiteiten voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Taallessen, huiswerkbegeleiding en hulpverlening bij brieven, formulieren en hulp aan gezinnen in moeilijke situaties. Activiteiten gericht op duurzaamheid: verkoop tweedehands kleding, repair
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie in het werkgebied, het ondersteunen van bewoners in achterstandsituaties, het inzetten op thematiek rond kind en gezin, taalproblematiek en eenzaamheidsbestrijding, perspectief bieden aan mensen ongeacht leeftijd, afkomst, ras, cultuur of levensovertuiging, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wij werken vanuit relaties, mensen leren kennen, een vertrouwensband opbouwen en vandaaruit versterken, ondersteunen, etc.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Ouderenhulp

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.thuisinwest.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0621366180
WWW adres
http://www.thuisinwest.nl
Incassant id
Stichting Thuis in West

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.thuisinwest.nl

Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000