ANBI profiel

Stichting Too good to be true

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Too good to be true
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
83654909
RSIN
862948708
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zullen in de eerste instantie bestaan uit het doen van giften ter bevordering van het algemeen nut; cultuur, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg, dieren, natuur en sport.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De statutaire doelstelling van de Stichting is: • het financieel bijdragen aan verschillende vormen van het algemeen nut waaronder cultuur, milieu, natuur, dieren, sport en gezondheidszorg; • het financieel of op andere wijze ondersteunen van andere algemeen nut beogende instellingen; • om voorts al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn.  
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht het doel te bereiken door: • Het doen van uitkeringen in gelden of in natura – in de vorm van schenkingen, subsidies of anderszins – ter realisatie van een of meerdere doelstellingen van de Stichting. • Het initiëren, opzetten en/of financieel of op andere wijze ondersteunen van projecten, evenementen, instellingen of personen die zich richten op de doelstelling van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De Stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de Stichting de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Dierenwelzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
A. Hollander
Bestuurslid
Geen
A. Bertram
Bestuurslid
Geen
K. Wagenberg
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Albert Hahnplantsoen 20
1077 BM Amsterdam
Postadres
n.v.t.
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-