ANBI profiel

Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting tot Behoud van Alphens Erfgoed
Statutaire zetel
Alphen aan den Rijn
KvK nummer
41168209
RSIN
812643070
Activiteiten
SBI-code: 9103 - Monumentenzorg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
a) het verwerven, restaureren, rehabiliteren, reconstrueren, beheren en vervreemden van panden in de gemeente Alphen aan den Rijn en aangrenzende gemeenten; b) het bevorderen, ondersteunen en uitvoeren van projecten met betrekking tot materieel en immaterieel historisch erfgoed in de gemeente Alphen aan den Rijn met als doel de geschiedenis en beleving op maatschappelijk en cultureel historisch gebied zichtbaar te maken en te behouden; c) het bevorderen van de monumentenzorg in het algemeen; d) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht panden die voldoen aan haar doelstelling te verwerven, te restaureren, zonodig te herbestemmen en ze vervolgens weer te vervreemden en te (doen) beheren. Middelen daartoe worden verkregen uit fondsenwerving en specifieke subsidie- en financieringsmogelijkheden. Het streven is na voltooiing van een project de eigen middelen weer vrij te maken voor nieuwe activiteiten door de in oude luister herstelde panden onder de restricties van passend beheer weer te verkopen. Ook is het streven van de stichting projecten uit te voeren op het gebied van immaterieel erfgoed. Dit doen wij door het ondersteunen van een breed scala aan onderwerpen met het doel het Alphense immateriƫle erfgoed weer zichtbaar te maken.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Lariksstraat 7
2404VW ALPHEN AAN DEN RIJN
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0657895605
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-