ANBI profiel

Stichting tot Behoud van de molen de Speelman

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting tot Behoud van de molen de Speelman
Ook genoemd (handelsnaam)
Molen de Speelman
Statutaire zetel
Overschiese Kleiweg 775 3045LM Rotterdam
KvK nummer
41127066
RSIN
003532501
Activiteiten
Het in bedrijf houden van de molen gebeurt door - in samenwerking met de Stichting de Hollandsche Molen - voor voldoende bevoegde molenaars te zorgen. Er wordt voor gezorgd dat de molen draait en draaivaardig blijft. Er wordt meel geproduceerd, waarvoor v
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
\"het behoud van de molen \"De Speelman\" te Overschie door middel van verplaatsing.\" Hoewel de molen al in 1971 naar de huidige standplaats \"verhuisde\" is er destijds toch voor gekozen om de statuten ongewijzigd te laten. Maar feitelijk is de invulling van het in stand houden verruimd tot: het in bedrijf houden van de molen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door middel van sponsoring. Door middel van verkoop van op de molen gemalen meel. De molenaars zijn allen vrijwilligers, er wordt geen betaalde arbeid verricht.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Speelman, Fokko Arie
Voorzitter
Geen
Speelman, Steven Eike Cornelis
Bestuurslid
Geen
Ouwendijk, Cornelis
Bestuurslid
Geen
Speelman, Arie
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Overschiese Kleiweg 775
3045 LN Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.molendespeelman.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000