ANBI profiel

Stichting tot behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting tot behoud van de Stevenklipper Hugo Grotius
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting stevenklipper Hugo Grotius
Zoeknaam
Stevenklipper Hugo Grotius
Statutaire zetel
Arnhem
KvK nummer
29050088
RSIN
807294597
Activiteiten
Restauratie en exploitatie authentieke zeilrijnschip uit 1883 t.b.v onderwijs- en opleidingsprogramma\'s voor het vakonderwijs, en culturele/educatieve activiteiten voor een breed publiek.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de verantwoorde restauratie en het behoud als varend monument van de in Nederland in het jaar 1883 gebouwde ijzeren stevenklipper Hugo Grotius. Onze doelstellingen zijn: • het restauratieplan van de Hugo Grotius uitvoeren en • een duurzame herbestemming van het schip ontwikkelen waarmee de instandhouding van het schip gewaarborgd is.
Wijze waarop doel behaald wordt
Op dit moment is de stichting in de uitwerkingsfase van de herbestemming van het schip. De voorlopige doelstelling is alsvolgt geformuleerd: BEHOUD DOOR GEBRUIK Het schip zal primair ingezet worden als opleidingsschip voor het vakonderwijs. Daarnaast is het voormalige laadruim beschikbaar als podium voor een scala aan culturele en educatieve activiteiten voor een breed publiek. AUTHENTICITEIT & DUURZAAMHEID: werven van gelden voor behoud van de authenticiteit van het schip en voor de aanpassingen die nodig zijn om het schip als varend erfgoed aan de duurzaamheidseisen van de tijd te laten voldoen. ONDERWIJS&OPLEIDING: enthousiast maken voor en stimuleren van (traditioneel ambachtelijk) vakmanschap door het ontwikkelen van onderwijs, opleiding en trainingsprogramma\'s aan boord van het schip.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Wiebe Gerritsma
Penningmeester
Geen
Wim Sluiters
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Velperplein 12-22
6811 AG arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.hugogrotius.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-