ANBI profiel

Stichting tot het verlenen van Steun aan de Clasina Emelie Gollardsstichting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting tot het verlenen van Steun aan de Clasina Emelie Gollardsstichting
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Den Burg
KvK nummer
41239180
RSIN
808650373
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting behelzen het beheren van het vermogen met het doel, binnen het afgesproken risicoprofiel, een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Binnen het beheren van het vermogen valt het verpachten van de agrarische grond.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
- De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en waar mogelijk ondersteunen van het plaatselijke welzijnsvoorzieningenbeleid voor ouderen in samenwerking met andere instellingen en organisaties op het gebied van de intra- en extramurale welzijnszorg voor ouderen, in het bijzonder met de \'Clasina Emelie Gollards Stichting\' gevestigd te Texel; - De stichting zal ook zelfstandig initiatieven kunnen ondernemen ter bereiking van het bovenstaande beoogde doel; - De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van haar bezittingen, het verkrijgen van inkomsten uit collecten, bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere baten die de Stichting ten deel vallen en alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.G. Kikkert
Voorzitter
Geen
D.H. de Lugt
Secretaris
Geen
W.M. Oosterhaven
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Keesomlaan 64
1791 DC Den Burg
Postadres
Postbus 32
1790 AA Den Burg
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-