ANBI profiel

Stichting tot Steun aan de Hulpdienst

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting tot Steun aan de Hulpdienst
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Nijmegen
KvK nummer
41055022
RSIN
806716228
Activiteiten
Werven van donaties
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan de Stichting Hulpdienst te Nijmegen en het beheren van aan haar tot gemeld doel toevertrouwde gelden en andere vermogensbestanddelen, alles in de ruimste zin genomen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Werven van donaties
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Coen Houtman
Penningmeester
Geen
René Borghans
Secretaris
Geen
Marc Tesser
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Groesbeekseweg 38
6524 DD Nijmegen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-
Incassant id
NL39ZZZ2410550220000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000