ANBI profiel

Stichting tot steun ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening te Rotterdam

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting tot steun ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening te Rotterdam
Ook genoemd (handelsnaam)
SMDR
Zoeknaam
SMDR
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
41125394
RSIN
810626548
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Gemeld zij hier, dat de stichting tot doel heeft steun te verlenen aan initiatieven op het gebied der maatschappelijke dienstverlening, die niet via de reguliere kanalen kunnen worden gefinancierden en zulks in de ruimste zin des woords. De stichting doet zulks sinds 1982, een verantwoording is op afroep beschikbaar via de voorzitter.
Wijze waarop doel behaald wordt
De beheerskosten van de stichting zijn marginaal, <0,1%. De bestuursleden worden niet gehonoreerd; hun onkostenvergoeding bedraag ca € 250,-- per jaar. De stichting keert jaarlijks meer dan 90% van het rendement van haar vermogen uit middels schenkingen. Het vermogen van de stichting wordt ultiem defensief belegd. Balansgegevens zijn op verzoek beschikbaar. De stichting laat jaarlijks extern een jaarrekening maken. De SMDR heeft transparantie hoog in het vaandel, maar van de van overheidswege afgedwongen (onnodig kostbare) websitevorming, weinig kaas gegeten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
de heer H.J. Visscher
Voorzitter
Onkostenvergoeding
De heer F.S. Ahmed
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Puntstraat 57
3025 GG Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0624635370
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-tot-steun-ten-behoeve-van-de-maatschappelijke-dienstverlening-te-rotterdam/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000