ANBI profiel

Stichting TrainMore Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting TrainMore Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
TrainMore Foundation
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
52197301
RSIN
850339042
Activiteiten
Een sportieve lifestyle verankeren bij kinderen (body, mind, soul) en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De TrainMore Foundation zet zich in om méér kinderen, méér laten bewegen. Niet alleen voor nu, maar voor altijd; alsof wij een print maken in hun DNA. We willen kinderen die regelmatig sporten de norm laten zijn en zetten in op een duurzame algemene leefstijlverbetering. Zo draagt de TrainMore Foundation bij aan de creatie van een nieuwe generatie sportieve kinderen. DeTrainMore Foundation wil bijdragen om een sportieve lifestyle te verankeren bij kinderen in body, mind & soul: • Body: kinderen te laten voelen wat méér bewegen met je lichaam doet; je beter en sterker voelen, lichamelijk en geestelijk sterker zijn voor je hele leven (lifelong health) • Mind: kinderen bewust maken van het belang van méér bewegen en sporten en dit bewustzijn te verankeren ineen levenslange sportieve lifestyle (preventie) • Soul: kinderen een levenslange passie voor sporten en méér bewegen helpen ontwikkelen (fun)
Wijze waarop doel behaald wordt
De TrainMore Foundation verstrekt projectsubsidies, sponsort en ondersteunt projecten en initiatieven van andere stichtingen, verenigingen en particulieren die erop gericht zijn kinderen (van 4 t/m18 jaar) méér te laten bewegen en als doel hebben een sportieve lifestyle (body, mind en soul) bij kinderen te verankeren.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Sport & recreatie
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marjolijn Meijer
Bestuurslid
Geen
Bastiaan Visser
Voorzitter
Geen
Nathalie Bertollo
Secretaris
Geen
Daniël van den Berg
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Johan Huizingalaan 763 a
1066 VH Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
020-2402739
WWW adres
http://trainmore.nl/foundation

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000