ANBI profiel

Stichting Turkse Ouders

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Turkse Ouders
Ook genoemd (handelsnaam)
STO
Zoeknaam
STO Utrecht
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
30166227
RSIN
816344565
Activiteiten
SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging n.e.g. Oudervereniging voor scholen van het basisonderwijs
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Vergroten van maatschappelijke participatie en ouderbetrokkenheid op scholen 1) Het bevorderen van participatie van (Turkse) ouders in het Utrechtse onderwijs en daardoor in de Utrechtse samenleving: bevorderen maatschappelijke betrokkenheid door ouders te motiveren en te stimulieren om mee te doen, mee te helpen, mee te leven en mee te denken. 2) Het beter benutten van de onderwijskansen van de kinderen door het aanpakken van de belemmeringen die tot (onderwijs)problemen leiden
Wijze waarop doel behaald wordt
Relatie school en ouders verbetert, dmv informatiebijeenkomsten en discussie avonden. Ook organiseren we culturele dagen voor cultuur beleving en deling met de buurt
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Tjeerdsraklaan 84
3544PD Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000