ANBI profiel

Stichting Urco

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Urco
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Urco
Zoeknaam
Urco
Statutaire zetel
gemeente Utrechtse Heuvelrug
KvK nummer
41178588
RSIN
009047785
Activiteiten
Het wereldwijd ondersteunen van projecten op het gebied van evangelisatie, zoals omschreven in de doelstelling (zie hieronder).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus door : a. financiële ondersteuning van instellingen in binnen- en buitenland die trainen en opleiden voor evangelisatie- en zendngsarbeid. b.financiële ondersteuning van zendings- en evangelisatieprojecen, daarbij inbegrepen de ondersteuning van medewerkers die deze projecten mogelijk maken, alsmede ondersteuning van medewerkers die zich voorbereiden op deze taken, voor zover genoemde medewerkers ten tijde van de uitvoering van de projecten dan wel voorbereidingen op deze taken niet op reguliere wijze in hun levensonderhoud worden voorzien. c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties in binnen- en buitenland die ten doel hebben de verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie en gemeenteopbouw.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door het vormen van een stamvermogen dat aangehouden wordt om uit dit vermogen of uit de vruchten daarvan, verstrekkingen te doen aan instellingen en personen zoals in de doelstelling verwoord. .
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Wolswinkel, Wilhelmina Maria
Secretaris
Geen
Boekhout, Johan Daniél
Bestuurslid
Geen
Wessels, Jan Cornelis
Bestuurslid
Geen
van Steinvoorn, Gosse
Penningmeester
Geen
Freeke Gerrit Jan
Voorzitter
Geen
van de Hoeve, Nicole Elvira Margot
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Laan van Vollenhove 586
3706 AA Zeist
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0623118789
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000