ANBI profiel

Stichting Urco

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Urco
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Urco
Zoeknaam
Urco
Statutaire zetel
Doorn
KvK nummer
41178588
RSIN
009047785
Activiteiten
Het wereldwijd ondersteunen van projecten op het gebied van evangelisatie, zoals omschreven in de doelstelling (zie hieronder).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: a. De vorming van personen voor positief Christelijke en Evangeliserende arbeid te bevorderen door instellingen die daarvoor opleiden, financieel te steunen b. De verzorging ,-hetzij, geheel, hetzij ten dele- van de materiële belangen, in de vorm van tijdelijke of duurzame toelagen of toelagen ineens; van personen die in positief Christelijke en Evangeliserende richting werkzaam zijn, mitsdien van hen, die in de sub a bedoelde instellingen werkzaam zijn-of de opleiding volgen- alsmede van hen, die al dan, niet in enig nader verband als zodanig in de maatschappij werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, en die wegens ouderdom of invaliditeit of anderszins steun behoeven. Vorenbedoelde verzorging omvat mitsdien zowel het verschaffen van beperkte steun als het verlenen van onderstand voor langere termijn (zoals het verstrekken van pensioen). c. Het uitgeven en verspreiden van Evangeliserende lectuur, alsmede het beschikbaar stellen van gelden aan derden, die op dat terrein werkzaam zijn. d. Het ondersteunen van organisaties die ten doel hebben de ¬verkondiging van het evangelie te bevorderen door de toerusting van gemeenteleden, lekepredikers en voorgangers voor evangelisatie.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door het ondersteunen van projecten waarin activiteiten zoals omschreven in de doelstellingen worden uitgevoerd. Deze projecten vinden wereldwijd plaats en aanvragen, toekenningen en verantwoordingen worden door het bestuur beoordeeld.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Ton, Cornelis
Voorzitter
Geen
Poppe, Eugène Theodore
Bestuurslid
Geen
Schreuders, Gerrit Adrianus
Bestuurslid
Geen
Looije, Yvonne Augustina
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hoofdstraat 55
3971KB Driebergen-Rijssenburg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0651375959
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000