ANBI profiel

Stichting van Brienenoordfonds voor de geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam en omstreken

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting van Brienenoordfonds voor de geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam en omstreken
Ook genoemd (handelsnaam)
Brienenoordfonds
Zoeknaam
van brienenoordfonds
Statutaire zetel
Rhoon
KvK nummer
41129889
RSIN
816049749
Activiteiten
De stichting geeft ondersteuning in de vorm van een eenmalige gift aan cliënten of instellingen in de geestelijke gezondheidszorg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verschaffen van financiële en/of materiële ondersteuning aan: personen met een psychiatrische handicap ten aanzien van hun maatschappelijk functioneren voorzover zij daarin niet zelf uit eigen middelen kunnen voorzien instellingen die zich richten op de hiervoor genoemde categorie personen, voorzover deze instellingen zich bezighouden met het ondersteunen van deze personen in hun maatschappelijk functioneren en voorzover deze activiteiten niet kunnen worden gedekt uit subsidies of andere bronnen van inkomsten
Wijze waarop doel behaald wordt
Voor deze aanvragen dient de aanvrager altijd de gegevens te verstrekken van de ziektekostenverzekering van de persoon, voor wie de aanvraag wordt ingediend. Het bestuur kan de polisvoorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering opvragen, indien het deze nodig acht voor een beoordeling van de aanvraag. De aanvrager dient altijd eerst na te gaan of de kosten van de betreffende persoon kunnen worden betaald uit de bijzondere bijstand. De stichting geeft geen ondersteuning voor kosten, die worden gedekt door de basisverzekering en evenmin voor de premiekosten voor de basisverzekering. Het bestuur kan een uitzondering maken op deze regel, indien duidelijk is, dat het gaat om een aanvraag voor een persoon die heeft nagelaten zich te verzekeren als gevolg van zijn psychiatrische handicap. De betreffende persoon dient zich dan wel met onmiddellijke ingang te verzekeren en de aanvrager dient daarvoor het bewijs te leveren. De stichting draagt alleen bij in de kosten die uitgaan boven de uitkering van de aanvullende en/of de basisverzekering. Aan een persoon, die geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, wordt eenmalig uitsluitend een lening verstrekt tot een maximum van € 500,00 tenzij de betrokken persoon zich alsnog met onmiddellijke ingang aanvullend verzekert. De aanvrager dient daarvoor het bewijs te leveren. Het bestuur kan een uitzondering maken voor personen, van wie is gebleken dat zij niet worden geaccepteerd voor een aanvullende verzekering. De hiernavolgende bepalingen over giften hebben geen betrekking op personen, die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten. De stichting kent per persoon en per aaneengesloten periode van twee jaar maximaal € 500,00 als gift. Leningen worden niet verstrekt. De stichting verstrekt geen borg- en garantstelling. Dit i.v.m. een niet te voorzien risico dat dit met zich mee kan dragen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Parelsnoer 35
3162VK Rhoon
Postadres
-
Rhoon
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-