ANBI profiel

Stichting Van Oosterhout

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Van Oosterhout
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Terra Librata
Statutaire zetel
gemeente Halderberge
KvK nummer
75593173
RSIN
860334302
Activiteiten
-het interesseren van boeren voor biologische landbouw -het opzetten van proefvelden met duurzame landbouw -het aanleggen van groenstroken -het opzetten van passende projecten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Beschermen van natuur en milieu, specifiek de landbouwgronden in Noord-Brabant, bevorderen van duurzaamheid en welzijn in relatie tot duurzaamheid.
Wijze waarop doel behaald wordt
-eenmalige en jaarlijkse schenkingen/giften -aanvragen van subsidie voor passende projecten -inkomsten uit sponsoring/ subsidies -inkomsten uit pacht van proeflocaties -verkrijgen van leningen ter financiering van proeflocaties -inzet van mediamiddelen zoals een website
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
JEC van Oosterhout
Voorzitter
Geen
PGNM Jansen
Penningmeester
Geen
WMCA van Oosterhout
Secretaris
Geen
AA Jansen
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Floresstraat 16
5631DD Eindhoven (stichting gezeteld in gemeente Halderbe
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://stichtingvanoosterhout.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000