ANBI profiel

Stichting Van Oosterhout

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Van Oosterhout
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
gemeente Halderberge
KvK nummer
75593173
RSIN
860334302
Activiteiten
Beoogde aankoop van ca 1,5 Ha grond per 1-11-2019 om te verpachten en verhuren middels een contract met bepalingen voor biologisch beheer.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Beheren, verpachten en verhuren van grond (met voorkeur voor voormalige Van Oosterhout grond), met aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid in combinatie met landbouw (zoals biologische landbouw) en recreatie.
Wijze waarop doel behaald wordt
Afsluiten van een lening. Aankoop van ongeveer 1,5 hectare grond, verder te verhuren middels een contract met bepalingen voor biologisch beheer. Werving van donateurs. Indien mogelijk aanleg van groenstroken aan de randen van de aangekochte percelen. Mogelijkheid van subsidieaanvragen voor passende projecten. Uitbreiding van grond door donaties.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
JEC van Oosterhout
Voorzitter
Geen
PGNM Jansen
Penningmeester
Geen
WMCA van Oosterhout
Secretaris
Geen
AA Jansen
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Busonilaan 20
5654NP Eindhoven (stichting gezeteld in gemeente Halderbe
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://stichtingvanoosterhout.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000