ANBI profiel

Stichting Veenendaalfonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Veenendaalfonds
Ook genoemd (handelsnaam)
VeenendaalFonds
Zoeknaam
VeenendaalFonds
Statutaire zetel
Veenendaal
KvK nummer
65639553
RSIN
856199412
Activiteiten
Het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Veenendaal. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorder
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Veenendaal
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van gelden uit verschillende bronnen, met name donaties, giften, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle overige baten.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Theo Methorst
Voorzitter
Geen
Nico Roks
Penningmeester
Geen
Linda Kok-Reuser
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zuivelstraat 20
3903AE Veenendaal
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.veenendaalfonds.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000