ANBI profiel

Stichting Veilige Havens Internationaal

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Veilige Havens Internationaal
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
67217680
RSIN
856881065
Activiteiten
De voornaamste werkzaamheden van de stichting zullen in eerste instantie zijn: • Het werven van fondsen voor het kunnen realiseren van de doelstellingen. • Het selecteren van projecten die vallen binnen de doelstellingen en doelgroepen van de stichting,
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel: Het direct, indirect, financieel of moreel ondersteunen van kleinschalige, lokale en duurzame initiatieven en projecten, gericht op uiteindelijke zelfredzaamheid en verdere scholing van kwetsbare vrouwen en kinderen. Het bevorderen van coördinatie, delen van relevante kennis, en samenwerking tussen organisaties met soortgelijke doelstellingen. Het bovenstaande is met name gericht op Afrika in het bijzonder Kenia. Al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting zal gelden ten behoeve van de doelstellingen proberen te verwerven via donoren en sponsoren voor de algemene werkzaamheden van de stichting, zowel als voor specifieke projecten van de stichting. Zij zal daartoe gebruik maken van een website, social media, bijeenkomsten, met vertegenwoordiging bij straat- en markt- activiteiten, en marketing materialen en rapportages om doelstellingen, impact en ambitie weer te geven. Crowdfunding zal ook worden ingezet om fondsen te verwerven. De doelgroepen voor fondsenwerving zijn zowel particulieren, bedrijven, instellingen als filantropische organisaties en personen. Het beheer van de verkregen inkomsten zal plaatsvinden via regelmatig overleg tussen de voorzitter en penningmeester van de stichting en de uitvoerende van de verschillende projecten waarvoor gelden zijn geworven.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Elizabeth Early
Voorzitter
Geen
Martin Verweij
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Mr. S. van Houtenlaan 5
1181TX Amstelveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0653891695
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000