ANBI profiel

Stichting Veldeke Mestreech

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Veldeke Mestreech
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Veldeke Mestreech
Statutaire zetel
Maastricht
KvK nummer
14063753
RSIN
808274399
Activiteiten
“de Stichting heeft ten doel het instandhouder en bevorderen van de volkscultuur in Belgisch en Nederlands Limburg, in het bijzonder van de Limburgse dialecten, meer specifiek het verzorgen van publicaties ten behoeve van de vereniging Veldeke-Krink-Mestre
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
“de Stichting heeft ten doel het instandhouder en bevorderen van de volkscultuur in Belgisch en Nederlands Limburg, in het bijzonder van de Limburgse dialecten, meer specifiek het verzorgen van publicaties ten behoeve van de vereniging Veldeke-Krink-Mestreech (KvK nummer: 40204587) en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het uitgeven van o.a. publicaties, organiseren van avonden.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Kempeners, NJM
Vice-voorzitter
Geen
Brounts, HAPM
Voorzitter
Geen
Bruijnzeels, IWMM
Secretaris
Geen
Ottenheijm, JHME
Penningmeester
Geen
Limpens, EAMJ
Bestuurslid
Geen
Schrijnemaekers, CJM
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Professor Roerschstraat 9
6224CG Maastricht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.veldekemestreech.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000