ANBI profiel

Stichting Victory Home

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Victory Home
Ook genoemd (handelsnaam)
Victory Home Rotterdam
Zoeknaam
Stichting Victory Home
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
82842183
RSIN
862624885
Activiteiten
Het begeleiden en opvangen van de gekwetsten en kwetsbare van de samenleving.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel: a. Het (doen) verlenen van opvang, zorg en/of begeleiding in de ruimste zin van het woord in het bijzonder aan armen, dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden en/of sociaal psychologisch zwakkeren, zulks al dan nietop grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of de Wet op de jeugdzorg en/of op grond van een (zorg)verzekering; b. het samenwerken met andere instellingen en/of natuurlijke personen, die zich bezighouden met soortgelijke activiteiten als de stichting; c. het onderhouden en verspreiden van kennis betreffende de te verlenen zorg en/of-begeleiding, waaronder het geven van voorlichting; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het begeleiden en opvangen van de gekwetsten en kwetsbare van de samenleving.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Jerry Norman Mendeszoon
Voorzitter
Geen
David Alfred Benjamin Wattinema
Penningmeester
Geen
Jeroen Jan Petrus Verbaarschot
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Mijnsherenplein 10
3081CN Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dak- en thuislozen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000