ANBI profiel

Stichting Voedselbank De Bilt

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Voedselbank De Bilt
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Voedselbank
Statutaire zetel
De Bilt
KvK nummer
53078969
RSIN
850736699
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
-
Subcategorie I
Inzameling
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Richard Vester
Voorzitter
Geen
Nienke Gasseling Lembeck
Bestuurslid
Geen
Marye Leeuwerik Popma
Bestuurslid
Geen
Gjelt Wielinga
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Molenkamp 48
3732 EV De Bilt
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
030 – 751 46 0
WWW adres
http://www.voedselbankdebilt.nl/
Kenmerk incasso
ANBI

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000