ANBI profiel

Stichting Voedselbos Goes

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Voedselbos Goes
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Voedselbos Goes
Statutaire zetel
Goes
KvK nummer
72732199
RSIN
859216640
Activiteiten
Stichting Voedselbos Goes staat voor het uitdragen, promoten en stimuleren van de principes van permacultuur in de Gemeente Goes. We adviseren bij de aanleg van voedselbossen en tuinen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. Het doel van de stichting is: het aanleggen en beheren van een voedselbos in de gemeente Goes met voornamelijk een educatieve functie. 2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beplanten van een perceel in de gemeente Goes met eetbare planten, struiken en bomen.
Wijze waarop doel behaald wordt
We werken met onbetaalde vrijwilligers en de stichting heeft geen winstoogmerk
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marcel Izeboud
Voorzitter
Geen
Matijs Gerrits
Secretaris
Geen
Marcel Izeboud
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Colijnhof 4
4463TK Goes
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0611030135
WWW adres
-
Incassant id
M. Izeboud
Kenmerk incasso
ANBI status

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000