ANBI profiel

Stichting Volkskerstzang Harderwijk

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Volkskerstzang Harderwijk
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Volkskerstzang Harderwijk
Statutaire zetel
Harderwijk
KvK nummer
08102636
RSIN
816253602
Activiteiten
Het jaarlijks organiseren van een Volkskerstzang in het Dolfinarium te Harderwijk voor een zo breed mogelijk publiek (het beoefenen van podiumkunsten).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het jaarlijks organiseren van een Volkskerstzang in het Dolfinarium te Harderwijk voor een zo breed mogelijk publiek en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door heffing van entree gelden en het werven van sponsoren
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.W. Groeneweg
Voorzitter
Geen
J.P. Vedder
Secretaris
Geen
R. Postma
Penningmeester
Geen
E. den Harder
Bestuurslid
Geen
G. Bushoff
Bestuurslid
Geen
G.G. Agerhuis
Bestuurslid
Geen
B. Kok-Foppen
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Waterbergerhout 84
3845JR Harderwijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0341421830
WWW adres
http://www.volkskerstzang.nl
Incassant id
NL06ZZZ081026360000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000