ANBI profiel

stichting voor mijn kleinkind

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting voor mijn kleinkind
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Houten
KvK nummer
59766670
RSIN
853636102
Activiteiten
Het onbezoldigd en zonder winstoogmerk (doen) bevorderen van contactherstel tussen grootouder(s) en kleinkind(eren)
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft tot doel: a. het onbezoldigd en zonder winstoogmerk (doen) bevorderen van het contactherstel tussen grootouder(s) en kleinkind(eren) b. het verrichtten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en ander bedrijfsmatig gaat verrichten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Website: profielpagina van grootouders Lotgenoten: contactgroepen op regionaal niveau Politiek: pleiten voor wettelijke erkenning van de bloedband
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. Willms
Voorzitter
Geen
R. Willms
Penningmeester
Geen
H. Dik
Bestuurslid
Geen
S. Homveld
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Pieter Vijgehof 1 1
3881 HG Putten
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://voormijnkleinkind.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-