ANBI profiel

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs
Ook genoemd (handelsnaam)
Erfgooiers College
Zoeknaam
Stichting voor Prot. Chr. VO
Statutaire zetel
Huizen
KvK nummer
41194591
RSIN
802824456
Activiteiten
SBI-code: 85314 - Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Algemeen voortgezet onderwijs.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen en verzorgen van protestants christelijk voortgezet onderwijs
Wijze waarop doel behaald wordt
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, zonder winstoogmerk en wel door: -het oprichten en in stand houden van een school of scholen voor protestants christelijk voortgezet onderwijs als bedoeld in de WVO; -het besteden van bijzondere aandacht aan de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen en het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie overeenkomstig hetgeen daarover in de wet is bepaald; -het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke organen die activiteiten uitvoeren, die het plaatselijk, regionaal en nationaal belang van het protestants christelijk voortgezet onderwijs raken; -het aangeven in schoolplan en schoolgids op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de protestants christelijke identiteit van de school, die door haar wordt bestuurd.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
O.J.M. van Dijk
Voorzitter
Onkostenvergoeding
A. Doesburg-Hamming
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
E.C.J. de Koning
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
A. Makkinje
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
G.M. de Bruijn
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
J. Snijder
Lid raad van toezicht
Onkostenvergoeding
G. Boersma
Bestuurslid
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Graaf Wichman 175
1276 KD Huizen
Postadres
163
1270 AD Huizen
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0355248020
0355248022
WWW adres
http://www.erfgooiers.nl/
Incassant id
NL46ZZZ411945910000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000