ANBI profiel

Stichting voor psychische-, geestelijke- en natuurlijke levensprincipes

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting voor psychische-, geestelijke- en natuurlijke levensprincipes
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Bruno Groening
Statutaire zetel
Nijmegen
KvK nummer
41261232
RSIN
804692026
Activiteiten
Gezondheidszorg ondersteunende activiteiten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting voor psychische-, geestelijke- en natuurlijke levensprincipes werkt internationaal samen met de Verein zur Förderung Seelisch-Geistiger und Natürlicher Lebensgrundlagen in Deutschland e.V., de laatste door Bruno Gröning in 1958 opgerichte vereniging. De doelstelling van de stichting is ideëel en wenst het geestelijke en lichamelijke welzijn van mensen te bevorderen middels de leer van Bruno Gröning, een geestelijk genezer die leefde van 1906 tot 1959. Zijn lezingen staan centraal in de bijeenkomsten en geven een leidraad hoe de Goddelijke verbinding te onderhouden om zo de levenskwaliteit te bevorderen. De stichting wordt financieël ondersteund door vrijwillige giften van vrienden die de bijeenkomsten bijwonen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Verzorgen van driewekelijkse bijeenkomsten en lezingen
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Scholten-van Marwijk, Wilhelmina Johanna
Voorzitter
Geen
van Vlaardingen, Jannette Frouwkje
Secretaris
Geen
Grommen, Petrus Franciscus Maria
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Burcht 8
8643 JH Arnhem
Postadres
Marsstraat 46
6133 WL Sittard
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-34410852
WWW adres
https://www.brunogroening.nl
Kenmerk incasso
Jaarbijdrage ANBI.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000