ANBI profiel

Stichting Vordense Molens

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vordense Molens
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Vordense Molens
Statutaire zetel
Vorden
KvK nummer
08083309
RSIN
816082133
Activiteiten
Instand houden en doen draaien van Hackfortsche windmolen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Verwerven,restaureren, instandhouden en doen draaien van een of meer molens, die zijn aangewezen als beschermd monumenbt in de zin van de monumentenwet 1988
Wijze waarop doel behaald wordt
Verwerven van subsidies, legaten bestemd voor het instandhouden van molens
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Gerrit te Velthuis
Voorzitter
Geen
Dries Kasper
Penningmeester
Geen
Jan Willem Polman
Bestuurslid
Geen
Francesco Richard Michaƫl de Groot
Bestuurslid
Geen
Bernardus Theodorus Hammink
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Horsterkamp 9
7251 AZ Vorden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000