ANBI profiel

Stichting VOx Impuls

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting VOx Impuls
Ook genoemd (handelsnaam)
VOx Impuls
Zoeknaam
VOx Impuls
Statutaire zetel
Gorinchem
KvK nummer
65475216
RSIN
856127474
Activiteiten
Financiële en niet-financiële (kennis, motivatie) ondersteuning van (jonge) initiatieven in de focuslanden gericht op het behalen van de doelstellingen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
a. Het leveren van een duurzame bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen in sociaal economische achterstandsposities door onder meer het stimuleren van ondernemerschap; b. Het zorg dragen voor een duurzame leefomgeving en zich daartoe inzetten voor onder meer behoud van natuur en milieu; c. Het stimuleren en ondersteunen van cultuur in de breedste zin van het woord; d. Al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting beoogt niet het maken van winst. Zij tracht de doelstellingen te bereiken door het doen van giften, het verstrekken van leningen en garanties, het investeren in andere rechtspersonen met als impact het bevorderen van zelfredzaamheid en het zorgdragen van de leefomgeving.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
De heer T. Bergsma
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Mevrouw S.C. van Oord
Vice-voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Mevrouw M. Verhaar
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Mevrouw L. Knol - van Oord
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Mevrouw A.A. van Oord
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Jan Blankenweg 2
4207 HN Gorinchem
Postadres
Postbus 763
4200 AT Gorinchem
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
088-8262089
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000