ANBI profiel

Stichting VPTZ Leendert Vriel Hengelo-Borne e.o.

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting VPTZ Leendert Vriel Hengelo-Borne e.o.
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Almelo
KvK nummer
41029840
RSIN
007710458
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
In Hengelo-Borne en omstreken verlenen van hulp aan terminale patiënten en hun mantelzorgers in hun eigen omgeving, bij voorkeur thuis.
Wijze waarop doel behaald wordt
Geven van aanvullende zorg en begeleiding aan terminale patiënten in hun eigen omgeving. Verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding. Het begeleiden van mantelzorgers van terminale patiënten. Werven, selecteren en inzetten van vrijwilligers voor de verzorging en begeleiding. Voorlichting verschaffen over thuis sterven. Samenwerken met vergelijkbare instanties.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Ouderenhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.A.T. Kienhuis
Secretaris
Geen
J.W. Rademaker
Penningmeester
Geen
J.M. Komen
Bestuurslid
Geen
E.J.W. Klaassen
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
H.Hartstralaan 100
7555PJ Hengelo (Ov)
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://leendertvriel.nl/hengeloborne/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-