ANBI profiel

Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden Dagverzorging Jannes van der Sleedenhuis
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Hoogeveen
KvK nummer
41020016
RSIN
806235068
Activiteiten
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg en welzijnswerk
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de dagverzorging van bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.
Wijze waarop doel behaald wordt
Donaties\\\'s en giften veelal door familie of bekenden van de stichting. Opbrengsten van b.v. Rommelmarkten of verlotingen.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Verlengde Hereweg 189 3
9721AS Groningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0505535565
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000