ANBI profiel

Stichting Vrienden Fancy Fiddlers

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden Fancy Fiddlers
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Bussum
KvK nummer
41193475
RSIN
808665960
Activiteiten
De promotie van en het werven gelden voor de activiteiten van de \"Fancy Fiddlers\".
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het ondersteunen van de activiteiten van de Stichting “Fancy Fiddlers” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het werven van giften en donaties, het verkrijgen van subsidies en sponsorbijdragen, het verkrijgen van erfstellingen of legaten en hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Kunst

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.fancyfiddlers.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Elzenlaan 31
1214 KJ Hilversum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0653131705
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.fancyfiddlers.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000