ANBI profiel

Stichting vrienden schaapskudde Exloo c.a.

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting vrienden schaapskudde Exloo c.a.
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Exloo
KvK nummer
04055017
RSIN
-
Activiteiten
Ondersteunen Schaapskudde Exloo in de breedste zin.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel de instandhouding van de schaapskudde Exloo en de schaapskooi Hoofdstraat 55a te Exloo , alsmede het beheren van het schapeninformatiecentrum, Hoofdstraat 55a te Exloo.
Wijze waarop doel behaald wordt
Verdere informatie: zie stichting schaapskudde Exloo c.a.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Kees van Wijngaarden
Bestuurslid
Geen
M. Oltmans
Secretaris
Geen
H.Braam
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Spoorstraat 5
9527TA BRONNEGER
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.schaapskuddeexloo.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000