ANBI profiel

Stichting Vrienden van Christoforus

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van Christoforus
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting vrienden van Christoforus
Zoeknaam
Christoforus Internaat Suriname SVC
Statutaire zetel
Tilburg
KvK nummer
41098168
RSIN
816039112
Activiteiten
Fondsen verwerven om de statutaire doelstelling te bereiken.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van de te Suriname gevestigde stichting: “Christoforusstichting”, die ten doel heeft het bevorderen van de opleiding en vorming van uit het binnenland van Suriname afkomstige jongens en meisjes, door het aanbieden van huisvesting en begeleiding in zowel materieel, cultureel als godsdienstig en maatschappelijk opzicht te stimuleren; een en ander volgens katholieke principes. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van financiële ondersteuning en door gebruik te maken van alle overige middelen waarmee voormelde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 3. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten
Wijze waarop doel behaald wordt
Door de niet geinde kostgelden van leerlingen die op het internaat verblijven te betalen. Leerlingen kunnen daardoor hun opleidingen afronden. Daarnaast financier de stichting een aantal onderhoudsprojecten op het internaat.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Levensbeschouwing

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A. Gulzar
Voorzitter
Geen
B. Lui
Penningmeester
Geen
W. Held-Meur
Secretaris
Geen
S. Lonwijk
Bestuurslid
Geen
A. Antonius
Bestuurslid
Geen
M. Dors
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Ocelotstraat 7
1338 CE Almere
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.stichtingvriendenvanchristoforus.nl
Incassant id
Stichting vrienden van Christoforus

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Zuid-Amerika
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000