ANBI profiel

Stichting Vrienden van de Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van de Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Schiedam
KvK nummer
62138650
RSIN
854679121
Activiteiten
Het in stand houden van de Basiliek van de heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans in Schiedam, welk gebouw eigendom is van de parochie De Goede Herder te Schiedam, met zijn religieuze, culturele, historische en sociale waarden.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1A. Het in stand houden van de Basiliek van de heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans in Schiedam, welk gebouw eigendom is van de parochie De Goede Herder te Schiedam, met zijn religieuze, culturele, historische en sociale waarden. 1B. Het bevorderen van al hetgeen met het sub a. omschrevene samenhangt, in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door middel van donaties en schenkingen
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A.J. Stout
Voorzitter
Geen
A.L.TH. van Scheppingen
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Professor Kamerlingh Onneslaan 308
3117 VM Schiedam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
010-4150806
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000