ANBI profiel

Stichting Vrienden van de Christelijke Oratoriumvereniging te Veenendaal

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van de Christelijke Oratoriumvereniging te Veenendaal
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Vrienden van de COV
Zoeknaam
Stichting Vrienden van de COV
Statutaire zetel
Veenendaal
KvK nummer
41179736
RSIN
815721845
Activiteiten
De volgende activiteiten worden o.a. voor de vrienden van de COV georganiseerd: - bijwonen open-repetitieavond koor (1x per jaar) - uitgave van het blad ‘COVeenklanken’ (met nieuws over het koor en over het concert) - organiseren van lezingen rond gro
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Christelijke Oratoriumvereniging Veenendaal (COV) is het ondersteunen van het koor in het bijzonder en het bevorderen van de (klassieke) koorzang in het algemeen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Dat doet de stichting door mensen als vrienden te binden aan het koor (door middel van werving) en daardoor de interesse en de waardering voor de artistieke prestaties van het koor en koorzang in het algemeen te vergroten. De stichting draagt bij aan de draagkracht van het koor door het in financiële en in andere zin te steunen. De ter beschikking gestelde financiële bijdragen aan de COV komen voornamelijk uit door de donateurs ingebrachte gelden.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Hertogenlaan 8
3905 HK Veenendaal
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0640509048
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000