ANBI profiel

Stichting Vrienden van de Elisabethbode

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van de Elisabethbode
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Heerenveen
KvK nummer
41038302
RSIN
805055447
Activiteiten
De stichting steunt door de uitgever van de Elisabethbode ingediende projectvoorstellen indien deze binnen de doelstelling van de stichting vallen. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de ingediende projectvoorstellen. Dit ter waarborging van de continuïteit v
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting Vrienden van de Elisabethbode (verder: de stichting) heeft tot doel het dienen van het algemeen belang door het bevorderen van de uitgave en verspreiding van de \"Elisabethbode\", alsmede het ondersteunen van activiteiten die naar het oordeel van het bestuur complementair zijn aan de uitgave en verspreiding van de Elisabeth(bode) in het licht van de achterliggende doelstelling van de uitgave en verspreiding van de Elisabeth(bode), te weten de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, zoals bekend gemaakt in de Bijbel, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting werft daartoe fondsen en beheert deze zodat deze beschikbaar zijn voor de Elisabeth(bode) waarbij als uitgangspunt dient dat zodanige financiële middelen worden aangehouden dat het uitgeven van de Elisabeth(bode) gedurende redelijke termijn kan worden gewaarborgd.
Subcategorie I
Levensbeschouwing
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Klaas van der Kamp
Voorzitter
Geen
G.A. Bakker-Smit
Penningmeester
Geen
C.A. van Kooten-de Jong
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Wolddijk 34
7961NB Ruinerwold
Postadres
Wolddijk 34
7961NB Ruinerwold
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.elisabethmagazine.nl/vrienden/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000