ANBI profiel

Stichting Vrienden van de Karel

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van de Karel
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Vrienden van de Karel
Statutaire zetel
Zaltbommel
KvK nummer
57639434
RSIN
852670175
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. Het financieel ondersteunen van het onderwijs aan kinderen en jong volwassenen die een instrument willen leren bespelen, bij voorkeur een blaasinstrument, alsmede het financieel steunen van initiatieven die leiden tot het gezamenlijk musiceren van deze jonge mensen in orkestverband. 2. Het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven die tot doel hebben het in stand houden en uitbreiden van muziekkorpsen, harmonieorkesten en fanfares in de Bommelerwaard.
Wijze waarop doel behaald wordt
Jaarlijks verzorgt de stichting een publicatie in een mededelingenblad van gemeenten dorpsraden, weekblad, social media in de Bommelerwaard, waarin wordt aangegeven op welke wijze aanvragen voor financiƫle ondersteuning kan worden ingediend en aan welke voorwaarden deze aanvragen dienen te voldoen. De stichting verkrijgt haar gelden door: 1. eenmalige giften van personen (collectes) 2. fundraising (eenmaal per jaar een evenement dat is bedoeld om geld in te zamelen voor het doel van de stichting) 3. Aanschrijven van personen (en instellingen) voor structurele meerjarige bijdragen aan de stichting (donateurs).
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://vriendenvandekarel.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Huiberakker 8
5301 WZ Zaltbommel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06 30 89 50 88
WWW adres
https://vriendenvandekarel.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://vriendenvandekarel.nl

Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000