ANBI profiel

Stichting Vrienden van de Muschka

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van de Muschka
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
88380637
RSIN
864601748
Activiteiten
Donateursbijeenkomsten in binnen- en buitenland. Educatieve en voorlichtende evenementen. Onderhoudswerkzaamheden met belangstellende. Bezoek maritieme manifestaties.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft tot doel, het in goede staat en als erkend cultereel-historisch varend erfgoed, voor nu en toekomstige generaties, behouden van de klassieke, volledig houten voormalige beeldbepalend Nederlandse wedstrijdjacht “Muschka” uit 1923 en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het werven van fondsen, onder meer door het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten op en rond het schip. Door de Muschka op maritieme manifestaties zoals Sail Amsterdam, tijdens evenementen voor klassiekers in de thuishaven of elders, toegankelijk te maken voor en zo breed mogelijk publiek, kunnen jong en oud kennis nemen en in fysiek contact komen met dit nog springlevend stuk zeilend erfgoed uit 1923.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R.F.R. van Leeuwen
Voorzitter
Geen
A. Dolstra-van Oosterhout
Penningmeester
Geen
L.J. van Elsen
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Prins Hendrikstraat 92
2518HW Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-van-de-muschka/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000