ANBI profiel

Stichting Vrienden van de Stichting Welzijn Ouderen Epe

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Vrienden van de Stichting Welzijn Ouderen Epe
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Vrienden SWO/E
Statutaire zetel
Epe
KvK nummer
41042345
RSIN
816667573
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: • Het financieel of anderszins ondersteunen van de Stichting Welzijn Ouderen Epe te Epe of diens rechtsopvolger(s) na eventuele fusie; • Het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties, instellingen en dergelijke, voor zover de te ondersteunen activiteiten het welzijn, wonen en zorg van ouderen in de gemeente Epe ten doel hebben en voorts datgene te doen wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het in ontvangst nemen van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en overige baten en het stimuleren daarvan.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
E.J.C.M. Schetters-Nooren
Voorzitter
Geen
A.G.M. Pelster-Oors
Secretaris
Geen
F. Hiemstra
Penningmeester
Geen
J.M.C. Berends-Splinter
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Stationsstraat 25 -
8161 CP Epe
Postadres
Postbus 282
8160 AG Epe
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0578 - 620988
-
WWW adres
http://www.swoepe.nl
Incassant id
-
Kenmerk incasso
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000